Wat is een cantus?

Ieder jaar organiseert de FeestCie de vriendencantus en de ledencantus, twee van de evenementen waar menig lid naar uitkijkt. Ook vindt er op veel van de commissieweekendjes geregeld een kleine cantus plaats. Tijdens de INKOM wordt er in het MECC ook altijd een cantus gehouden. Deze staat zelfs bekend als de grootste staande cantus van het land (ruim 6000(!) deelnemers). Nu hoor ik het je afvragen, beste lezer, wat is een cantus nou precies?

Volgens Wikipedia is een cantus het volgende: ”Met cantus (Latijn voor zang; meervoud: cantus) wordt gedoeld op een studentikoos zang- en drankfestijn, vaak in verenigingsverband. Het hoofddoel van een cantus is verbroedering, kennismaking met medestudenten aan de hand van samenzang, en gezamenlijke alcoholconsumptie.

Onder leiding van het praesidium, bestaande uit de senior en de strafmeesters, zingen we liederen en drinken we bier. De senior staat boven alle aanwezigen en tevens boven alle cantusregels. De senior bepaalt de hele cantus lang wat het corona (alle overige aanwezigen naast het praesidium) moet zingen en moet doen. Alvorens het drinken wordt er geproost. Eerst naar de senior: prosit senior, dan naar het corona : prosit corona.

Al met al is de cantus een van de evenementen waar leden naar uitkijken vanwege de gezelligheid en het gefeest.

Laat dit verhaal nog te veel aan de verbeelding over? Wil je het gewoon een keer meemaken? Bevriend een Santeér en ga mee naar de Vriendencantus!