De Kascontrolecommissie (KCC)

De Kascontrolecommissie bestaat uit een groepje ouderejaars studenten, te herkennen aan de zwarte superhelden capes. Wij controleren, zoals de naam het zelf ook al zegt, de financiën van MSV Santé. Daarbij spelen onder andere het budget van de commissies, de Belastingdienst en het juist administreren van betalingen een grote rol. Onze hoofdtaak is als het ware het controleren van en het contact houden met de penningmeester, zodat eventuele fouten op tijd ontdekt en opgelost kunnen worden. Daarnaast vinden we het ook leuk om met elkaar te borrelen!