Boekverkoop

De boekenlijst voor het jaar 2023-2024 is bekend en staat nu hieronder voor jou klaar!

Haal hier online je boeken: Boeken Webshop

Boekenlijst jaar 1

Een boekenpakket aanschaffen is belangrijk voor de eerstejaars studenten. In het eerste jaar van de Bachelor Gezondheidswetenschappen worden veel basisboeken gebruikt, waar je tijdens de rest van je studie ook gebruik van kan blijven maken. Er wordt dus zeker aangeraden om het boekenpakket aan te schaffen. Hieronder kun je de boekenlijst van jaar 1 zien. Dit is de boekenlijst voor 2023-2024. In de kolom ‘blok’ staat het blok vermeld waarin de literatuur het meest zal worden gebruikt. De literatuur is echter blokoverstijgend en zal dus in meerdere blokken terug komen. Boeken kun je (indien je lid bent van MSV Santé) met korting bestellen via Studystore. Dit kan via de link (zie hierboven) of door op ‘MSV Santé’ te zoeken bij opleiding/instelling.

Blok 1: Een Leven Lang Gezond (GZW1021)

Tieleman, M. (2019). Levensfasen: De psychologische ontwikkeling van de mens (Vierde druk. ed.). Den Haag: Boom Lemma uitgevers. 9789024403660

Blok 2: Bedreigingen van Gezondheid (GZW1022)

Brug, J., Assema, P., & Lechner, L. (Eds.). (2017). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak (9e druk. ed.). Assen: Koninklijke Van Gorcum. 9789023254102

Mackenbach., J.P., Stronks, K., Anema, J.R, (2016). Volksgezondheid en gezondheidszorg. Negende, geheel herziene druk. Houten : Bohn Stafleu van Loghum. 9789036813198

Blok 3: Wetenschappelijke Onderzoeksmethoden (GZW1023)

Bouter, L., Dongen, M., Zielhuis, G., & Zeegers, M. (2016). Leerboek epidemiologie (Zevende, herziene druk. ed.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 9789036805612

Blok 3/4

Boeije H (2019) Analyseren in kwalitatief onderzoek (3e druk), Boom Lemma Uitgevers. 9789024425945

Blok 4: Gezondheid, Voeding en Bewegen (GZW1024)

Geen boeken.

Blok 5: Zorg(en) voor Gezondheid (GZW1025)

Boot, J. (2018). Organisatie van de gezondheidszorg (6e herziene druk. ed.). Assen: Koninklijke Van Gorcum. 9789023255956

Blok 6: Statistiek Methoden (GZW1026)

Field, A. (2018). Discovering statistics using IBM SPSS (Fifth edition. ed.). London: Sage Publications. 9781526419521

Utts, J.M., Heckard, R.F. (2015). Mind on Statistics, (Fifth edtition. ed.). Congage Learning. 9781258463186

Moore, D.S., McCabe, G.P., Craig, B., Passer, M. (2014). Introduction to the practice of statistics (Nineth edition. ed.). 9781464158933

Boekenlijst jaar 2

Voor de richtingen Preventie & Gezondheid en Biologie & Gezondheid is de volgende blokoverstijgende basis literatuurlijst opgesteld, deze literatuurlijst geldt voor zowel het tweede als derde studiejaar. In de kolom ‘blok’ staat het blok vermeld waarin de literatuur tijdens het tweede jaar het meest zal worden gebruikt. Boeken kun je (indien je lid bent van MSV Santé) met fikse korting aanschaffen bij de balie van MSV Santé, gesitueerd op de nulde verdieping van universiteitssingel 40. Leden ontvangen 10% korting op Nederlandse boeken en 15% korting op buitenlandse boeken. 

Voor de richtingen Beleid, Management en Evaluatie van de Zorg en Geestelijke Gezondheidszorg is geen blokoverstijgende basisliteratuur beschikbaar. 

Preventie & Gezondheid

Algemeen

Detels, R., Gulliford, M., Abdool Karim, Q., & Tan, C. (Eds.). (2015). Oxford textbook of global public health (Sixth edition. ed., Oxford medical publications). Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. 9780198810131

Blok 2: Planmatige Gezondheidsbevordering (PGZ2022)

Brug, J., Assema, P., & Lechner, L. (Eds.). (2017). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak (10e druk. ed.). Assen: Koninklijke Van Gorcum. 9789023254102

Biologie & Gezondheid

Blok 1: Leven in Evenwicht (BGZ2021)

Silverthorn, D., Johnson, B., Ober, W., Ober, C., & Silverthorn, A. (2019). Human physiology: An integrated approach (Eigth edition (Global edition). ed.). Harlow: Pearson Education Limited. 9781292259543

Blok 5: Use It or Lose It (BGZ2025)

Kenney WL, Wilmore JH, Costill DL. Physiology of Sport and Exercise, (8th edition). Champaign (IL), Human Kinetics Publishers, 2019. 9781492572299

Beleid, Management en Evaluatie van Zorg

Geen boeken.

Geestelijke Gezondheidszorg

Geen boeken.

Digitale Technologie en Zorg

Geen boeken.