Jaarlijks organiseert de Familiedagcommissie van MSV Santé de Familiedag. Op deze dag kunnen de huidige studenten Gezondheidswetenschappen aan hun familie en vrienden laten zien hoe het is om te studeren op de Universiteit van Maastricht.

Familiedag 2019

Bezoekers zijn tijdens de Familiedag voor één dag student Gezondheidswetenschappen. Zo wordt er een college gegeven door een docent van Gezondheidswetenschappen en worden er onderwijsgroepen en practica gevolgd die aansluiten bij het thema van het college. Deze onderwijsgroepen en practica worden aangeboden in de vijf verschillende richtingen die kunnen worden gekozen in jaar twee van de bachelor. Om een beeld te krijgen waar een student Gezondheidswetenschappen nu heel de dag rondhangt, wordt er ook een rondleiding gegeven door de universiteit. Om de Familiedag af te sluiten is er nog een gezellig diner in het centrum van Maastricht waar bezoekers optioneel aan deel kunnen nemen.

De Familiedag is een super leuke, leerzame en gezellige dag voor studenten en hun familie en vrienden!

Pin It on Pinterest