De Raad van Advies is het adviesorgaan voor het bestuur van MSV Santé. Deze gezellige groep bestaat uit ouderejaars (studenten), die zich graag bemoeien met het reilen en zeilen binnen de vereniging. Dit doen we o.a. door de notulen van bestuursvergaderingen te lezen en te vergaderen (lees: borrelen) met het bestuur. Tevens proberen wij hen zoveel mogelijk (ongevraagd) advies te geven bij het schrijven van bijvoorbeeld de beleidsplannen, het organiseren van de Algemene Leden Vergaderingen of het maken van lastige beslissingen. Natuurlijk kan het bestuur ook altijd zelf met vragen naar ons toe komen en kunnen zij ieder moment bij ons aankloppen voor advies!