Commissaris Onderwijs

Via de Commissaris Onderwijs (CO) heeft MSV Santé invloed op het onderwijs. De CO neemt namelijk zitting in verschillende overleggen, waarbij het onderwijs geëvalueerd en verbeterd wordt. De CO is uitgenodigd voor het jaar 1 overleg, het richtingscoördinatorenoverleg, de Examencommissie Health, de Student Council en het Student Onderwijs Overleg. 

Als je vragen, op- of aanmerkingen hebt over het onderwijs, kun je altijd contact opnemen met de CO via msvsante_onderwijs@maastrichtuniversity.nl, via Facebook of door de CO aan te spreken op de Santé-balie of Santé-activiteiten.

Brainstormevenement

Twee tot drie keer per jaar organiseert de Commissaris Onderwijs het Brainstormevenement. Tijdens het Brainstormevenement komen GW-studenten, docenten en overig universitair personeel samen om te discussiëren over zaken die spelen binnen de bachelor GW en de masters van het domein Health. Hierbij is het belangrijkste doel een laagdrempelige uitwisseling van ideeën, die gebuikt kunnen worden om de opleiding te verbeteren. Onderwerpen die bijvoorbeeld besproken worden, zijn het hybride onderwijssysteem, actieve participatie, de zichtbaarheid van studentenorganen, en de nieuwste richting van de bachelor, Digitale Technologie en Zorg (DTZ). Het Brainstormevenement wordt altijd afgesloten met een borrel, waardoor studenten en universitair personeel met elkaar kunnen nakletsen.

Studentenrollen: zet jij je in voor het onderwijs?

Via MSV Santé kun je makkelijk je netwerk vergroten. Je staat dagelijks in contact met medestudenten van de opleiding Gezondheidswetenschappen (GW) en komt daardoor ook laagdrempelig in aanraking met studenten die deelnemen aan verschillende activiteiten om invloed op het onderwijs uit te kunnen oefenen. Denk hierbij aan de Student Council, het Student Evaluation Panel, de Faculteitsraad en de Universiteitsraad (zoals via SHAPE) en de Student Assessor. Zo kun je jouw mening over het onderwijs laten weten aan je medestudenten of aan de CO, maar je kunt ook zelf zitting nemen in een van deze groepen. Bij MSV Santé loopt er altijd wel iemand rond die lid is van een van deze partijen, dus met vragen kun je altijd bij ons terecht! 

Hieronder vind je een overzicht van wat de verschillende rollen inhouden. Sommige organen hebben ook een social media-account, neem ook daar gerust een kijkje.

Student Evaluation Panel (SEP)

Student Council Health and Life Sciences

Faculteitsraad & Universiteitsraad

Studentassessor

 

Student Assessor

De Student Assessor is de hoogste studentenvertegenwoordiger binnen de FHML. Tevens neemt de Assessor zitting bij de Raad van Bestuur, het hoogste vergaderorgaan tussen de faculteit en het MUMC+. De Student Assessor richt zich facultair breed op onderwijsgerelateerde zaken en specificeert zich dus niet voor één opleiding. Zo neemt de Assessor zitting in verschillende overleggen op zowel FHML- als UM-niveau, maar ook op landelijk niveau.

 

Met wie zit je in het orgaan?

De Student Assessor functioneert op zichzelf, dit is een functie die door één student vervuld wordt.

 

Hoe wordt je lid?

Om Student Assessor te worden, moet je solliciteren. De sollicitaties vinden plaats in maart/april.

Board of directors

De Board of Directors (BoD; NL: Directieoverleg) bespreekt met name de opleidingoverstijgende onderwerpen, maar ook globale zaken die betrekking hebben op studenten of stafleden binnen de faculteit. Daarnaast is het BoD ook het gremia dat goedkeuring moet verlenen wanneer er veranderingen plaatsvinden binnen verschillende studies. De onderwerpen die besproken worden zijn een stuk abstracter dan bijvoorbeeld zaken die in het MT of EPC besproken worden, aangezien ze verder van het directe onderwijs staan. Dit maakt dat je als student meer meekrijgt van het grotere geheel en de afwegingen die spelen bij het maken van bepaalde (beleidsmatige) keuzes, wat uiteraard ontzettend leuk is!

Met wie zit je in het orgaan?

Dit orgaan bestaat uit 12 leden, waaronder de voorzitter en vicevoorzitter, de secretaresse, de verantwoordelijke van Beleid en Strategie, de verantwoordelijke voor de financiën, de directeur van het Onderwijs Instituut, en de drie Opleidingsdirecteuren van de domeinen binnen de FHML, namelijk Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde en Health, waarbij die laatste bestaat uit Gezondheidswetenschappen en European Public Health. Daarnaast nemen ook drie studentleden zitten in dit orgaan, een voor elk van diezelfde domeinen, waarvan één de studentassessor is.

Hoe wordt je lid?

Je kan solliciteren op een plek in Student Council, waarbij je een voorkeur mag aangeven voor dit gremia. Een commissie bestaande uit zittende studentleden bepaalt dan, samen met de studentassessor van dat jaar, in welk gremia een solliciterende student terechtkomt.