KCC 2020-2021

De Kascontrolecommissie (KCC) komt een aantal keer per jaar bijeen om de kas, de financiële administratie en de jaarekening van MSV Santé te controleren. Om dit te kunnen controleren heeft de KCC toegang tot alle gegevens van de vereniging, dit kunnen naast financiële gegevens ook verzekeringspolissen, contracten en notulen van bestuursvergaderingen zijn. De KCC bepaalt zelf welke gegevens er nodig zijn, het bestuur is verplicht deze gegevens beschikbaar te stellen. Dit is een belangrijke taak, en een leuke manier om meer inzicht in het reilen en zeilen van de vereniging te krijgen.

Pin It on Pinterest