De Maastrichtse Studievereniging Santé – MSV Santé – is officieel op 11 september 2002 opgericht. Op deze datum is de statuur van Faculteitsvereniging AGORA opgenomen in de statuten van de nieuwe vereniging bij de notaris. Vanaf dat moment is de naam Maastrichtse Studievereniging Santé officieel opgenomen. In de periode hiervoor, vanaf december 2001, zijn de  voorbereidingen hiervoor door een kleine groep studenten getroffen. Deze groep – bestaande uit de voorzitters van de zes  studieverenigingen, de Studievereniging Beleid en Beheer van de Gezondheidszorg (SBBG), de vereniging, de Vereniging Belangenbehartiging Geestelijke Gezondheidkunde (VBGGK), Gezondheidsvoorlichting en Preventie Triano (GVO-Triano), Studievereniging Take Care, Dynamis en Vulcanos. De geschriften, statuten en reglementen van de Faculteitsvereniging AGORA dienden als basis voor deze documenten van MSV Santé. In mei 2002 is het eerste bestuur van MSV Santé aangetreden dat jaarlijks in juni wisselt.

Pin It on Pinterest