Boekverkoop

Boekenlijst jaar 1

Een boekenpakket aanschaffen is belangrijk voor de eerstejaars studenten. In het eerste jaar van de Bachelor Gezondheidswetenschappen worden veel basisboeken gebruikt, waar je tijdens de rest van je studie ook gebruik van kan blijven maken. Er wordt dus zeker aangeraden om het boekenpakket aan te schaffen. Hieronder kun je de boekenlijst van jaar 1 zien. Dit is de boekenlijst voor 2017-2018.

Boekenlijst jaar 1

1. Bouman, Boddeke & Muntinga (2014). Leerboek Medische Fysiologie (3e druk).

2. Tieleman, M. (2015). Levensfasen : De psychologische ontwikkeling van de mens. Derde druk. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

3. Brug, Van Assema & Lechner (2012). Gezondheidsvoorlichting en
gedragsverandering (8 e druk). Uitgeverij Van Gorcum.

4. Mackenbach., J.P., Stronks, K., Anema, J.R, (2016). Volksgezondheid en gezondheidszorg. Achtste, geheel herziene druk. Houten : Bohn Stafleu van Loghum.

5. Bouter, Van Dongen, Zielhuis & Zeegers (2016). Leerboek Epidemiologie (7 e druk).

6. Boeije H (2014) Analyseren in kwalitatief onderzoek (2e herziene druk), Boom
Lemma Uitgevers.

7. Lieberman, D. E. (2014). Het verhaal van het menselijk lichaam: evolutie,
gezondheid en ziekte. Amsterdam: Atlas. 
8. Bernstein, D. A., Penner, L. A., Clarke-Stewart, A. & Roy, E. J.
(2012). Psychology (Ninth Edition, International Edition).
Wadsworth, Cengage
Learning.
9. Ridder. De grote voedselverleiding : over de psychologie van het eten / Denise de Ridder. – Amsterdam : Bakker, 2011. (ISBN 9789035136342)

10. J.M. Boot, Organisatie van de gezondheidszorg (2015), 3e druk. (ISBN
9789023253822).

11. Andy Field (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics, 4th edition,
ISBN 978-1- 4462-4918- 5 (pbk).
 

Het bestellen van boeken voor 2017-2018 kan via onderstaande link! 

Boekenlijst jaar 2

Voor de richtingen Preventie & Gezondheid en Biologie & Gezondheid is de volgende blok overstijgende basis literatuurlijst opgesteld, deze literatuurlijst geldt voor zowel het tweede als derde studiejaar. Voor de richtingen Beleid, Management en Evaluatie van de Zorg én Geestelijke Gezondheidszorg is geen blok overstijgende basisliteratuur beschikbaar.

Preventie en Gezondheid

 

1. Detels, R., Gulliford, M. & Karim Q. A. (Eds.) (2015). Oxford Textbook of Global
Public Health. Oxford: Oxford University Press.
2. Mackenbach, J.P. & Stronks K. (Red). (2012). Volksgezondheid en
gezondheidszorg. Amsterdam: Reed Business.
3. Brug, J., Van Assema, P. & Lechner, L. (2012). Gezondheidsvoorlichting en
Gedragsverandering. Een planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum / Open
Universiteit Nederland.
4. Buse, K., Mays, N. & Walt, G. (2005). Making Health Policy. Maidenhead: Open
University Press.
5. Grol, R & Wensing, M. (2015). Implementatie. Effectieve verbeteringen van
patiëntenzorg. Houten: Springer Media B.V.

 

Biologie en Gezondheid

 

1. Silverthorn. Human physiology : an Integrated approach / Dee Unglaub Silverthorn. – Seventh edition (Global edition).
2. McArdle W.D., Katch F.I. & amp; Katch V.L. Exercise Physiology: Energy, Nutrition, and
Human Performance, (8th edition). Lippincott Williams & Wilkins, 2015.

 

Door HIER te klikken wordt u doorgelinkt naar de webshop van MSV Santé, waar je (indien je lid bent van de vereniging) je studieboeken met fikse kortingen kunt aanschaffen!