Boekverkoop

Boekenlijst jaar 1

Een boekenpakket aanschaffen is belangrijk voor de eerstejaars studenten. In het eerste jaar van de Bachelor Gezondheidswetenschappen worden veel basisboeken gebruikt, waar je tijdens de rest van je studie ook gebruik van kan blijven maken. Er wordt dus zeker aangeraden om het boekenpakket aan te schaffen. Hieronder kun je de boekenlijst van jaar 1 zien. De boekenlijst voor 2017-2018 wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Boekenlijst jaar 1

1. Bouman, Boddeke & Muntinga (2014). Leerboek Medische Fysiologie (3e druk).

2. Bouter, Van Dongen, Zielhuis & Zeegers (2016). Leerboek Epidemiologie (7 e druk).

3. Brug, Van Assema & Lechner (2012). Gezondheidsvoorlichting en
gedragsverandering (8 e druk). Uitgeverij Van Gorcum.

4. Boeije H (2014) Analyseren in kwalitatief onderzoek (2e herziene druk), Boom
Lemma Uitgevers.

5. Bernstein, D. A., Penner, L. A., Clarke-Stewart, A. & Roy, E. J.
(2012). Psychology (Ninth Edition, International Edition).
Wadsworth, Cengage
Learning.

6. Lieberman, D. E. (2014). Het verhaal van het menselijk lichaam: evolutie,
gezondheid en ziekte. Amsterdam: Atlas. 

7. J.M. Boot, Organisatie van de gezondheidszorg (2015), 3e druk. (ISBN
9789023253822).

8. Andy Field (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics, 4th edition,
ISBN 978-1- 4462-4918- 5 (pbk).
 

Het bestellen van boeken voor 2017-2018 kan na de zomer via Santé, meer informatie volgt nog! 

Boekenlijst jaar 2

Voor de richtingen Preventie & Gezondheid en Biologie & Gezondheid is de volgende blok overstijgende basis literatuurlijst opgesteld, deze literatuurlijst geldt voor zowel het tweede als derde studiejaar. Voor de richtingen Beleid, Management en Evaluatie van de Zorg én Geestelijke Gezondheidszorg is geen blok overstijgende basisliteratuur beschikbaar.

Preventie en Gezondheid

 

1. Detels, R., Gulliford, M. & Karim Q. A. (Eds.) (2015). Oxford Textbook of Global
Public Health. Oxford: Oxford University Press.
2. Mackenbach, J.P. & Stronks K. (Red). (2012). Volksgezondheid en
gezondheidszorg. Amsterdam: Reed Business.
3. Brug, J., Van Assema, P. & Lechner, L. (2012). Gezondheidsvoorlichting en
Gedragsverandering. Een planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum / Open
Universiteit Nederland.
4. Buse, K., Mays, N. & Walt, G. (2005). Making Health Policy. Maidenhead: Open
University Press.
5. Grol, R & Wensing, M. (2015). Implementatie. Effectieve verbeteringen van
patiëntenzorg. Houten: Springer Media B.V.

 

Biologie en Gezondheid

 

1. Detels, R., Gulliford, M. & Karim Q. A. (Eds.) (2015). Oxford Textbook of Global
Public Health. Oxford: Oxford University Press.
2. McArdle W.D., Katch F.I. & amp; Katch V.L. Exercise Physiology: Energy, Nutrition, and
Human Performance, (8th edition). Lippincott Williams & Wilkins, 2015.

 

Door HIER te klikken wordt u doorgelinkt naar de webshop van MSV Santé, waar je (indien je lid bent van de vereniging) je studieboeken met fikse kortingen kunt aanschaffen!