Boekverkoop

De boekenlijst voor het jaar 2019-2020 is helaas nog niet bekend. Deze zal eind juni volgen.

Een boekenpakket aanschaffen is belangrijk voor de eerstejaars studenten. In het eerste jaar van de Bachelor Gezondheidswetenschappen worden veel basisboeken gebruikt, waar je tijdens de rest van je studie ook gebruik van kan blijven maken. Er wordt dus zeker aangeraden om het boekenpakket aan te schaffen. Hieronder kun je de boekenlijst van jaar 1 zien. Dit is de boekenlijst voor 2018-2019. In de kolom ‘blok’ staat het blok vermeld waarin de literatuur het meest zal worden gebruikt. De literatuur is echter blokoverstijgend en zal dus in meerdere blokken terug komen. Boeken kun je (indien je lid bent van MSV Santé) met fikse korting aanschaffen bij de balie van MSV Santé, gesitueerd op de nulde verdieping van universiteitssingel 40. Leden ontvangen 10% korting op Nederlandse boeken en 15% korting op buitenlandse boeken.

Boekenlijst jaar 1

Boekenlijst jaar 1

Jaar 1

Auteur en titel ISBN Blok Blokcode
Tieleman, M. (2015). Levensfasen: De psychologische ontwikkeling van de mens (Derde, herziene druk. ed.). Den Haag: Boom Lemma uitgevers. 9789462365087 1: Een Leven Lang Gezond GZW1021
Brug, J., Assema, P., & Lechner, L. (Eds.). (2017). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak (9e druk. ed.). Assen: Koninklijke Van Gorcum. 9789023254102 2: Bedreigingen van Gezondheid GZW1022
Mackenbach., J.P., Stronks, K., Anema, J.R, (2016). Volksgezondheid en gezondheidszorg. Achtste, geheel herziene druk. Houten : Bohn Stafleu van Loghum. 9789036813198 2: Bedreigingen van Gezondheid GZW1022
Bouter, L., Dongen, M., Zielhuis, G., & Zeegers, M. (2016). Leerboek epidemiologie (Zevende, herziene druk. ed.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789036805612 9789036805612 3: Wetenschappelijke Onderzoeksmethoden GZW1023
Boeije H (2014) Analyseren in kwalitatief onderzoek (2e herziene druk), Boom
Lemma Uitgevers
9789462363977 3/4: Kwalitatief Onderzoek GZW1244
Lieberman, D. E. (2014). Het verhaal van het menselijk lichaam: evolutie, gezondheid en ziekte. Amsterdam: Atlas Contact. 9789045026558 4: Gezondheid, Voeding en Bewegen GZW1024
Boot, J. (2018). Organisatie van de gezondheidszorg (4e herziene druk. ed.). Assen: Koninklijke Van Gorcum. 9789023255956 5: Zorg(en) voor Gezondheid GZW1025
Field, A. (2018). Discovering statistics using IBM SPSS (Fifth edition. ed.). London: Sage Publications. 9781526419521 6: Statistiek Methoden GZW1026

Boekenlijst jaar 2

Boekenlijst jaar 2

Voor de richtingen Preventie & Gezondheid en Biologie & Gezondheid is de volgende blokoverstijgende basis literatuurlijst opgesteld, deze literatuurlijst geldt voor zowel het tweede als derde studiejaar. In de kolom ‘blok’ staat het blok vermeld waarin de literatuur tijdens het tweede jaar het meest zal worden gebruikt. Boeken kun je (indien je lid bent van MSV Santé) met fikse korting aanschaffen bij de balie van MSV Santé, gesitueerd op de nulde verdieping van universiteitssingel 40. Leden ontvangen 10% korting op Nederlandse boeken en 15% korting op buitenlandse boeken. 

Voor de richtingen Beleid, Management en Evaluatie van de Zorg en Geestelijke Gezondheidszorg is geen blokoverstijgende basisliteratuur beschikbaar. 

Preventie & Gezondheid

Detels, R., Gulliford, M., Abdool Karim, Q., & Tan, C. (Eds.). (2015). Oxford textbook of global public health (Sixth edition. ed., Oxford medical publications). Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. 9780199661756 algemeen
Mackenbach., J.P., Stronks, K., Anema, J.R, (2016). Volksgezondheid en gezondheidszorg. Achtste, geheel herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 9789036813198 Uitdagingen in Public Health PGZ2021
Brug, J., Assema, P., & Lechner, L. (Eds.). (2017). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak (9e druk. ed.). Assen: Koninklijke Van Gorcum. 9789023254102 Planmatige Gezondheidsbevordering PGZ2022
Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2012). Making health policy (2nd ed. ed., Understanding public health series). Maidenhead, Berkshire, England: Open University Press. 9780335246342 Public Health Policy: General Principles PGZ2025
Grol, R & Wensing, M. (2015). Implementatie. Effectieve verbeteringen van
patiëntenzorg. Houten: Springer Media B.V. à nieuwe 7e druk
9789036810760

è  9789036817318

Gezondheidsbescherming PGZ2023

Biologie & Gezondheid

Auteur en titel ISBN Blok Blokcode
Silverthorn, D., Johnson, B., Ober, W., Ober, C., & Silverthorn, A. (2015). Human physiology: An integrated approach (Seventh edition (Global edition). ed.). Harlow: Pearson Education Limited. à nieuwe druk, 8ste editie 97812920949392

è  9781292259543

Leven in Evenwicht BGZ2021
Kenney WL, Wilmore JH, Costill DL. Physiology of Sport and Exercise, (6th edition). Champaign (IL), Human Kinetics Publishers, 2015. 9781492512141 Use It or Lose It BGZ2025

Pin It on Pinterest