Commissaris Onderwijs

Via de Commissaris Onderwijs (CO) heeft MSV Santé invloed op het onderwijs. De CO neemt namelijk zitting in verschillende overleggen. Dit zijn: het richtingscoördinatoren overleg, de examencommissie, het Student Onderwijs Overleg, het jaar 1 overleg en in de Student Council.

Studentenrollen

Via MSV Santé kun je makkelijk je netwerk vergroten. Je staat dagelijks in contact met medestudenten van de opleiding Gezondheidswetenschappen en komt daardoor ook laagdrempelig in aanraking met studenten die deelnemen aan verschillende activiteiten om invloed op het onderwijs uit te kunnen oefenen. Denk hierbij aan de Student Council, het Student Evaluation Panel, de Faculteitsraad en de Universiteitsraad (zoals via SHAPE) en de studentassessor. Zo kun je jouw mening over het onderwijs laten weten aan je medestudenten of aan de CO, maar je kunt ook zelf zitting nemen in een van deze groepen. Bij MSV Santé loopt er altijd wel iemand rond die lid is van een van deze partijen, dus met vragen kun je altijd bij ons terecht! Hieronder vind je een overzicht van wat de verschillende rollen inhouden.

Student Evaluation Panel (SEP)Student CouncilFaculteitsraad & UniversiteitsraadStudentassessor
In de Student Evaluation Panel (SEP) (voorheen Reviewpanel) evalueer je de blokken van jouw jaar. Je maakt een verslag over het blok samen met je medestudenten in de SEP en gaat vervolgens in gesprek met de Blokcoördinator. Zo kun je laten weten wat je van elk blok vindt en wat eventuele verbeterpunten zijn voor volgend jaar.
De Student Council is een studentenorgaan waar studenten om de twee weken bij elkaar komen om onderwijs gerelateerde zaken te bespreken, zowel binnen als buiten de faculteit. Zo overleg je bijvoorbeeld over welke onderwijs gerelateerde activiteiten je kan organiseren met vrijgekomen geld van de transitie van de studiefinanciering naar het leningsstelsel. Studenten die zitting nemen in de Student Council hebben daarnaast ook een functie in verschillende organen binnen de faculteit, zoals de Onderwijscommissie, het Managementteam of het Directieoverleg. Elk orgaan heeft een andere functie. Zie de organogram voor de structuur van de faculteit.
De Faculteitsraad is een belangrijk onderdeel van het orgaanstelsel binnen de FHML. Zij bepalen namelijk of bepaalde beslissingen definitief doorgang vinden of worden afgewezen. De helft van de Faculteitsraad bestaat studenten die gekozen zijn door andere studenten. Elk jaar vindt een verkiezingsweek plaats. Hierbij kun je stemmen op studenten uit verschillende partijgen, zoals SHAPE.

De Universiteitsraad is een belangrijk onderdeel binnen de gehele Universiteit Maastricht. Zij beslissen op hoger niveau over beslissingen gerelateerd aan alle faculteiten binnen de UM.

De studentassessor is de hoogste studentenvertegenwoordiger binnen de FHML. Tevens neemt de assessor zitting bij de Raad van Bestuur, het hoogste vergaderorgaan tussen de Faculteit en het MUMC+. De studentassessor richt zich facultair breed op onderwijs gerelateerde zaken en specificeert zich dus niet voor één opleiding. Zo neemt de assessor ook zitting in verschillende overleggen op zowel FHML als UM niveau, maar tevens ook op landelijk niveau.

 

Organogram FHML

Blijf op de hoogte!

Ook het aankomende academisch jaar bieden wij de mogelijkheid om andere eerstejaars studenten te leren kennen. In verband met het coronavirus, gaat het een andere invulling krijgen. Voor meer informatie over de vervangende activiteiten, klik hier.

Misschien heb je ook nog andere vragen over studeren in Maastricht, op kamers wonen of de studievereniging MSV Santé.

Laat hier je contactgegevens achter & blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Pin It on Pinterest